Verwijzingen hierin naar specifieke commerciële producten, processen of diensten door middel van een handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, zijn of impliceren niet noodzakelijkerwijs een steunbetuiging, bekrachtiging of aanbeveling van PCSpecialist B.V.. De aanwezigheid van externe hyperlinks vormt geen garantie door ons bedrijf met betrekking tot de informatie, producten of diensten waar deze hyperlinks naar leiden. Alle koppelingen worden aangeboden met als doel de missie van ons bedrijf uit te voeren. Laat het ons alstublieft weten wanneer externe koppelingen volgens u ongepast zijn en informeer ons over specifieke aanvullende externe koppelingen die volgens u zou moeten worden opgenomen.


Disclaimer betreffende aansprakelijkheid:

Met betrekking tot de inhoud van deze website geven het bedrijf PCSpecialist B.V. en haar medewerkers geen garantie, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en aanvaardt het bedrijf geen juridische aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie die of enig proces dat hier bekend wordt gemaakt, noch verklaart het bedrijf dat het gebruik ervan geen particuliere rechten zou schenden.


Kennisgeving:

Het gebruik van deze website kan worden bewaakt voor computerbeveiligingsdoeleinden. Iedere ongeoorloofde toegang tot dit systeem is verboden en kan leiden tot sancties onder het Engels strafrecht en burgerlijk recht.

Verwijzingen op deze website naar een ander product, een andere dienst of informatie houden geen steunbetuiging, bekrachtiging of aanbeveling in door PCSpecialist B.V. of de medewerkers van het bedrijf. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's buiten onze website, waarnaar op deze website verwezen wordt.