"Het bedrijf" verwijst naar PCSpecialist B.V. geregistreerd in Nederland onder nummer KVK 81373643.

AEEA verwijst naar de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en dit betreft wetgeving van de Europese Unie. Elk bedrijf dat elektrische en elektronische apparatuur distribueert, ongeacht de verkoop, moet zich houden aan de voorschriften van de AEEA-richtlijn. Deze pagina is bedoeld om onze klanten te informeren over de plichten van het bedrijf op grond van de AEEA-richtlijn en om uit te leggen hoe dit soort afval kan worden geretourneerd naar het bedrijf.


De afvoer van AEEA als ongesorteerd stedelijk afval tot een minimum beperken:


Op grond van voorschrift 33 van de richtlijn is het bedrijf verplicht de verwijdering van AEEA als ongesorteerd stedelijk afval tot een minimum te beperken en een hoog percentage AEEA in te zamelen voor verwerking, terugwinning en milieuvriendelijke verwijdering. Het bedrijf is in het kader van de AEEA-richtlijn geclassificeerd als distributeur en fabrikant. Dientengevolge neemt het bedrijf deel aan de volgende regelingen:

  • Het AEEA-nalevingsprogramma (door het EA (Environment Agency, het milieuagentschap van de EU) goedgekeurd met registratienummer WEE/KA0005ZR):

    • Het bedrijf neemt deel aan het AEEA-nalevingsprogramma van WASTECARE COMPLIANCE en verstrekt gegevens aan het milieuagentschap over de volumes elektronische en elektrische apparatuur die op de markt worden geplaatst. Registratie voor deze regeling omvat ook het inzamelen van AEEA bij zakelijke klanten van het bedrijf tegen een geringe vergoeding van de vervoerskosten. WASTECARE COMPLIANCE zorgt ervoor dat al het door ons ingezamelde AEEA-materiaal naar een AATF (Approved Authorised Treatment Facility, goedgekeurde door het bevoegd gezag erkende verwerker) wordt gebracht.
  • Het nalevingsprogramma voor batterijen van (door het EA goedgekeurd met registratienummer WEE/BPRN04285):

    • Het bedrijf neemt deel aan het nalevingsprogramma voor batterijen van WASTECARE COMPLIANCE en verstrekt gegevens aan het milieuagentschap over de volumes batterijen die op de markt worden geplaatst. Registratie voor deze regeling omvat ook het inzamelen van batterijen bij zakelijke klanten van het bedrijf tegen een geringe vergoeding van de vervoerskosten. WASTECARE COMPLIANCE zorgt ervoor dat alle door ons ingezamelde batterijen naar een goedgekeurde, door het bevoegd gezag erkende verwerker (AATF) worden gebracht.


Beschikbare inzamelingsregelingen:

Als u een bedrijf bent en af wilt van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), bel ons dan op 010 798 0007 om een afspraak te maken, zodat wij het afval bij uw vestiging kunnen ophalen. U moet een aankoopbon van de elektrische en elektronische apparatuur van het bedrijf overleggen.

Als distributeur biedt het bedrijf klanten een ophaalregeling aan. Als u af wilt van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), bel ons dan op 010 798 0007 om een afspraak te maken, zodat wij het afval bij u kunnen ophalen.


De potentiële effecten van AEEA op het milieu en de menselijke gezondheid:

Waarom heeft de Europese Unie deze AEEA-richtlijn geïmplementeerd?

Meer dan 75% van afgedankte elektrische goederen eindigt op de vuilstortplaats waar lood en andere giftige stoffen in deze elektrische goederen bodem- en waterverontreiniging kunnen veroorzaken. Dit kan een zeer schadelijk effect hebben op de flora en fauna en ook op de menselijke gezondheid. Indien de vuilstortplaatsen zich dicht bij bevolkte gebieden bevinden, kunnen deze gifstoffen problemen veroorzaken in de plaatselijke gemeenschappen aangezien hun water en grond vervuild raken.

Alle EEA die in de Europese Unie op de markt wordt gebracht, moet nu zijn voorzien van een pictogram met een doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Alle EEA-onderdelen die het bedrijf integreert in de door het bedrijf geproduceerde EEA zijn voorzien van het logo, behalve in uitzonderlijke gevallen waarin dit vanwege de omvang van het product niet mogelijk is. In dat geval wordt het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak aangebracht op:

  • de verpakking
  • de gebruiksaanwijzing en
  • de begeleidende garantie.

De symbolen zien er zo uit:

Bij elektrische en elektronische apparatuur geproduceerd na 13 augustus 2005 moet dit symbool zijn aangebracht op de verpakking of het product. Gebruik de locatiefunctie om te zien waar de apparatuur kan worden gerecycled.
Dit recyclingsymbool lijkt sterk op het bovenstaande, maar heeft geen balk onder de doorgestreepte vuilnisbak. Dit symbool zal worden gebruikt ter ondersteuning van de batterijrichtlijn die in 2008 deel ging uitmaken van de wet.